Minne Henau

Visie

psycholoog - therapeut - Minne Henau - systeemtherapie - Gent

psycholoog - therapeut - Minne Henau - systeemtherapie - Gent

Het boeit me met mensen te spreken over hoe ze in het leven staan, samen na te denken over twijfels, onzekerheden, verlangens, last. Dit is ook een zoektocht naar hoe mensen in relatie staan tot zichzelf en anderen en hoe doorheen dit alles betekenis ontstaat en ook verandert. De systeemtherapie benadert problemen niet als op zichzelf staand, systeemtherapie is een zoektocht naar invloeden. Invloed van jouw omgeving op jou, en van jou op jouw omgeving, invloed op keuzes die je maakt, last die je voelt, op wat je koestert… En hoe dat ook weer invloed heeft. Ingewikkeld, en dus ook vaak iets waarmee mensen in de knoop geraken.

Psychotherapie is stilstaan bij die ingewikkeldheden en nadenken over nieuwe betekenissen, nieuwe, dragende verhalen. 

Binnen het systeemtheoretisch kader wordt gewerkt met kinderen, volwassenen, ouders, gezinnen, koppels of individuen. De keuze voor een bepaalde therapievorm gebeurt in overleg en kan variëren doorheen het therapeutisch proces naargelang de vragen en verhalen op dat moment. 

Individueel gesprek 50 euro
Koppelgesprek 65 euro
Gezinsgesprek 75 euro